Privacy verklaring

Schoonheidssalon Grolloo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Nicolette Boneschansker is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij Schoonheidssalon Grolloo
Zij is te bereiken via:

http://www.schoonheidssalongrolloo.nl
schoonheidssalongrolloo@hotmail.com
Oostereind 5 9444 XD Grolloo
+31633413309

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Schoonheidssalon Grolloo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam
- Email adres
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Overige persoonsgegevens die u actief aan mij verstrekt bijvoorbeeld in email correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Daarnaast verwerk ik bijzondere gegevens, zoals informatie over uw gezondheid en leefstijl.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Grolloo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Grolloo maakt géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om jouw gevraagde diensten uit te kunnen voeren.
Uitgezonderd gegevens die ik moet bewaren omdat de wet mij hiertoe verplicht (zoals bijvoorbeeld de financiële administratie).

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Grolloo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Grolloo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft en behoud altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Grolloo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar schoonheidssalongrolloo@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mochten wij er desondanks samen niet uitkomen, dan heeft u (op grond van de privacywetgeving) ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uiteraard neem ik de bescherming van uw gegevens serieus en neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via schoonheidssalongrolloo@hotmail.com